Februari

Appelboom wintersnoei

Leivorm snoeien:
 • De hoofdstam aftoppen op de gewenste hoogte. Zijtakken vanaf de hoofdstam moeten of als gesteltak dienen, of weggesnoeid worden.
  • Eventueel oude gesteltakken wegsnoeien en een nieuwe tak vanaf de hoofdstam horizontaal leiden.
 • De gesteltakken in korten met 20 a 30 cm. Snoei steeds net voorbij een knop die horizontaal gericht is.
  • Zorg voor horizontaal gerichte vruchttakken, ongeveer 20 per meter.
 • De vruchttakken hebben drie jaar nodig om de eerste bloemen te ontwikkelen.
  • Als een vruchttak meerdere nieuwe twijgen heeft gevormd, behoud dan alleen de twijg het dichtstbij de gesteltak.
  • Snoei de nieuwe twijg telkens voorbij het derde vruchtbeginsel.
 • Na drie jaar zal een van de vruchtbeginsels dichtbij de gesteltak zich tot een bloemknop vormen, snoei net boven de bloemknop.
Voor meer details, zie boek: ABC van het Snoeien

Bessenstruiken snoeien

Snoei takken die in een verkeerde richting of te dicht op elkaar groeien weg.
Zorg dat er uiteindelijk 10 a 12 goede takken vanaf laag bij de grond overblijven.


Kalk geven

De onderstaande planten houden van kalkrijke grond.
Kalk niet tegelijk met mest geven.